SPRÁVNA ŠKOLA
sa stará o rozum
aj srdce žiaka....viac
Urobte si test ADHD, vďaka ktorému môžete zistiť, či má vaše dieťa sklony k hyperaktivite......viac
Preverený koncepčný program pre deti od MŠ až po 5. ročník ZŠ s dokázateľnými výsledkami......viac
Prečitajte si o projekte DRUHÝ KROK, ktorý pomáha vašim deťom pochopiť emócie iných......viac

PROGRAM DRUHÝ KROK ROBÍ KAŽDÚ ŠKOLU LEPŠOU

Dokázateľne u detí rozvíja empatiu, súdržnosť, komunikačné zručnosti či vhodné
sociálne správanie. Pomáha zvládať agresiu a šikanovanie na školách.

Druhý krok

Projekt DRUHÝ KROK je program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1. stupni základných škôl. Prostredníctvom vyškolených pedagógov má za úlohu naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť a hlavne vcítiť sa do situácie iného.

Tento program je už bežnou súčasťou vyučovacích hodín v školách v mnohých krajinách sveta ako napr. Fínsko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Veľká Británia, Island, Lotyšsko, Kanada, USA, Japonsko či Austrália. Na Slovensku je realizovaný pod odbornou garanciou OZ PROFKREATIS a vďaka podpore spoločnosti GSK sa vo februári 2014 podarilo vyškoliť a certifikovať 96 pedagógov z 54 škôl na celom Slovensku. V súčasnosti je do projektu DRUHÝ KROK zapojených už 154 základných škôl, ktoré ho zaradili do vyučovacích hodín v rámci etickej výchovy a veríme, že ich počet ešte narastie.

DRUHÝ KROK ponúka riešenie na súčasný problém v školách, kde čím ďalej, tým viac narastá agresivita, šikana, útoky na učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam. Súčasťou výučbových materiálov sú veľkoplošné fotografie, ktoré znázorňujú situácie z každodenného života detí a obsahujú presnú metodickú inštrukciu pre učiteľov. Vďaka nim môžu učitelia vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a rozvíjať tak ich empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdržnosť v triede. Výborné výsledky, ktoré DRUHÝ KROK priniesol do škôl na celom svete, potvrdzujú aj mnohé prieskumy zrealizované na Slovensku aj v zahraničí.